Medlemsbrev 124 - april 2021

Medlemsbrev 124 - april 2021

Publisert av Tuva Widskjold den 08.05.21.

Medlemsbrev 124

April 2021

 

Kjære medlem,

Rusken 2021

Dato for Rusken 2021 endres, og blir avholdt lørdag 5 juni klokken 10.00. Som tidligere meddelt vil årets aksjon være et samarbeid med Jomfruland Vel, og vi samler også inn hvitevarer i år. Som vanlig kan gjenstander settes ut ved søppelkassene etter 16.00 fredag 4 juni. Vi vil IKKE ha bygningsmateriall eller malingrester da dette krever separat behandling (tomme malingspann er ok). Dersom det kastes sykler er det fint om styret kan vris 90 grader på forhånd slik at det blit lettere å stable.

Som vanlig er vi avhengig av noen hjelpende hender, og det ville være fint om vi fikk noen frivillige medlemmer til å hjelpe til 2-3 timer en lørdag formiddag. Interesserte kan henvende seg til undertegnede. Dersom det er noen som gjerne vil ha kvittet seg med hvitevarer men ikke er på Jomfruland 5 juni kan dere ta kontakt med undertegnede, så avtaler vi nærmere.

Nasjonalparksenter på Jomfruland

Jomfruland Vel hadde møte for sine fastboende medlemmer 21 april, og innstillingen fra JV er at et tilbygg/nybygg ved Haga Kafe eller tomten vis-a-vis sykkel Knut er de foretrukne alternativene. Vi synes fra styret sin side i JHF at dette er gode alternativer. Jomfruland Vel sender sin innstilling til prosjektgruppen som behandler og videresender til Kragerø Kommune for instilling og søknad om autorisasjon. Miljødirektoratet er besluttende myndighet i saken.

Årsmøte 17 juli klokken 17.00 på Velhuset

I følge våre vedtekter kan saker til årsmøtet meldes inn i god tid, og vi vil gjerne ha forslag sendt oss innen 15 juni.

 

På vegne av styret i Jomfruland Hytteeierforening:

Thomas Vogth-Eriksen Christoffer Haarbye
Mobil 99570332 Mobil 90842790