Velkommen til vår hjemmeside!

Denne hjemmesiden er ment som et godt informasjonsmiddel og til kommunikasjon mellom hytteeierforeningens medlemmer, andre sammenslutninger på Jomfruland, Kragerø kommune og andre med tilknytning til Jomfruland og skjærgården omkring.

 

Gamle bilder og filmer fra Jomfruland

Gamle bilder og filmer fra Jomfruland

Utvalgte kulturlandskap Jomfruland og Stråholmen trenger flere gamle foto og filmsnutter som kan brukes i filmen om kulturlandskapet og vår kulturhistorie. Filmarbeidet har holdt på i 2022 og vil fortsette deler av 2023. Endelig produkt skal være ferdig til jul dette året.

Les mer
Jomfruland hytteeierforening – 50 års markering

Jomfruland hytteeierforening – 50 års markering

Jomfruland hytteeierforenings 50 års jubileum vil bli markert lørdag 9. juli 2022. Vi har lagt opp til tre jubileumsaktiviteter som blir arrangert som en naturlig forlengelse av aktiviteten på Jomfrulandsdagene i regi av Jomfruland vel samme helg.

Les mer