Velkommen til vår hjemmeside!

Denne hjemmesiden er ment som et godt informasjonsmiddel og til kommunikasjon mellom hytteeierforeningens medlemmer, andre sammenslutninger på Jomfruland, Kragerø kommune og andre med tilknytning til Jomfruland og skjærgården omkring.

 

Medlemsbrev 122 - desember 2020

Medlemsbrev 122 - desember 2020

I dette medlemsbrevet kan du lese om: Ny hjemmeside, Besøkssenter Nasjonalparken, Høyspent i Nasjonalparken/Nordjordet, Utkikstårnet på Øitangen, Kalender 2021 og Styrets arbeid

Les mer