Medlemsbrev 123 - mars 2021

Medlemsbrev 123 - mars 2021

Publisert av Tuva Widskjold den 08.05.21.

Medlemsbrev 123

Mars 2021

 

Kjære medlem,

Vinteren er heldigvis på hell, og det går mot lysere tider. Mange har vel startet hyttesesongen allerede, og fler planlegger nok påsketur til hytta på Jomfruland. Vi får håpe at det fortsatt er mulig i disse Coronatider, så lenge vi fortsetter å følge nasjonale og eventuelt lokale retningslinjer.

2020 var jo et år med lite aktivitet for JHF, og vi håper på bedre forhold utover våren og sommeren. Som tidligere nevnt planlegger vi Rusken med hvitevarer i samarbeid med Jomfruland Vel 14. og 15. mai, og årsmøte 17. juli. Oppdatering på begge arrangementer kommer via mail og på hjemmesiden.

Nasjonalpark besøkssenter blir på Jomfruland!

 Som vi opplyste om i siste nyhetsbrev skulle Kragerø kommunestyre ta stilling til lokalisering av nasjonalpark besøkssenteret; Kragerø sentrum eller Jomfruland, i løpet av våren. Etter godt arbeid og argumentasjon fra prosjektgruppen, inkludert «øygruppen», hvor både Jomfruland Vel og JHF er godt representert (Cathrine Bang og Erling Krogh) ble innstillingen at besøkssenteret skal legges til Jomfruland. Lokalisering av senteret på Jomfruland ble også vedtaket i kommunestyret 11. mars. 

For tiden utredes forskjellige tomtealternativer for besøkssenteret i området mellom Tårnbrygga og Fyrområdet. Først og fremst skal Jomfruland Vel gi kommunen råd om hvor de fastboende mener senteret bør ligge. Kragerø kommune vil i løpet av høsten fatte et vedtak, og deretter sende en søknad om autorisasjon til Miljødirektoratet som er besluttende myndighet, innen november 2021.

Jomfruland Vel har startet prosessen med å vurdere forskjellige alternativer, og andre møte i saken var 17 mars. Et oppfølgingsmøte er planlagt 14 april. Blant de forslagene som diskuteres er:

  • Tilbygg/nytt bygg der Haga Kafe ligger idag
  • «Badstutomta» vis-a-vis SykkelKnut
  • Tilbygg/tilknytning til Velhuset
  • Nytt bygg på Friarealet sør/vest for Haga Kafe

Andre forslag har også blitt lansert, og her er det naturlig nok forskjellige oppfatninger av hvilken løsning som kan bli den beste. Viktige hensyn er at besøkssenteret får en best mulig utforming og blir til størst mulig nytte for varetakelse av naturkvalitetene på øya og for øybeboere og besøkende gjester.

Videre er det viktig at senteret blir til minst mulig sjenanse. Desuten er det viktig å ha formålet med besøkssenteret som fundament, som jo vil gi nye grupper/barn og ungdom mulighet til å lære mer om biologisk mangfold i de marine miljøer og hvordan vi best mulig kan ta godt vare på disse naturkvalitetene for fremtiden. Dette blir jo like viktig for alle generasjoner med forhold til øya.

 Sist, men ikke minst er også målsettingen at et besøkssenter på øya vil kunne bidra til nye typer arbeidsplasser. Her er JHF på linje med Jomfruland Vel, og vi vil følge prosessen videre.

 

 Til slutt gjenstår det bare å ønske alle medlemmer GOD PÅSKE og et ønske om en mer normal sommersesong i 2021.

 

 På vegne av styret i Jomfruland Hytteeierforening:

 Thomas Vogth-Eriksen/leder