Medlemsbrev 122 - desember 2020

Medlemsbrev 122 - desember 2020

Publisert av Tuva Widskjold den 08.05.21.

Medlemsbrev 122

Desember 2020

Kjære medlem,

Det lakker mot slutten av 2020, et år som har vært noe utenom det vanlige på grunn av Coronapandemien. Det virker som om jul og nyttårsfeiring må organiseres i begrensede former. Vi som hytteiere på Jomfruland får uansett fortsette å følge nasjonale og eventuelt lokale retningslinjer slik at vi bidrar til at denne epidimien kan legges bak oss. Så inntil videre er det bare å fortsette med å holde avstand, vaske hendene, bruke maske der det er påbudt og følge øvrige regler.

Ny hjemmeside

Da er vi igang med den nye hjemmesiden www.jomfrulandhf.no og har startet med å legge ut relevant informasjon, lenker til andre sider av interesse, og kontaktadresse til foreninger/leder av JHF. Vi vil gjerne ha innspill til innhold og informasjon som våre medlemmer synes er relevant. Vi kommer nok til å fortsette med nyhetsbrev, men disse vil også bli tilgjengelig digitalt.

Besøkssenter Nasjonalparken

Utredningsarbeidet er i startfasen. Kragerø Kommune har mottatt en million kroner fra Miljødirektoratet som støtte til utredningsarbeidet, og prosjektleder fra AsplanViak er engasjert. Det er lagt opp til at utredningsarbeidet skal munne ut i en søknad til direktoratet innen 1 juni 2021. JHF har tidligere gitt støtte til Jomfruland Vels ønske om at en naturlig plassering av besøkssenteret er på Jomfruland. Vi er også invitert med i prosjektgruppen sammen med Jomfruland Vel og andre lokale foreninger, og vi har spilt inn Erling Krogh og Cathrine Bang som gode kandidater som begge er motivert og har kompetanse både på innhold, profilering og kommunikasjon. Etter at søknad er sendt til direktoratet er det lagt opp til utarbeiding av detaljplaner og politisk behandling i kommunen i løpet av september. Vi vil holde dere informert om fremdriften.

Høyspent i Nasjonalparken/Nordjordet

Her er mesteparten av gravingen utført for å legge høyspent, lavspent og nettkabel i bakken. Det vil også bli kabel i bakken (lavspent) ut til det nye utkikstårnet på Øitangen. Nå gjenstår noe graving, ferdigstilling, og deretter tilkobling. Til slutt vil jo stolper og eksisterende luftstrekk bli demontert.

Utkikstårnet på Øitangen

Det gamle Fugletårnet er revet, og det er gjort klart for støping av fundament. Om dette blir ferdig i desember er noe usikkert, men bygging av det nye tårnet, ca 12 meter høyt er planlagt i løpet av vinteren.

Kalender 2021

Foreløpig har vi planlagt Rusken (med hvitevarer) i samarbeid med Jomfruland Vel 14. og 15. mai, og årsmøte 17. juli. Oppdatering kommer på hjemmesiden.

Styrets arbeid

Styret har hatt to styremøter i høst. Av vesentlige saker på agendaen har vært hjemmesiden, arbeidet rundt nasjonalparksenter, bruk av nytt system «styreportalen» for regnskap, medlemsregister og dokumenthåndtering, nasjonalparksenter, økonomioppfølging og andre forefallende saker. Vi jobber også med å få et utvalg av historiske dokumenter (fjernarkiv på Berg) digitalisert slik at de kan bli lettere tilgjengelig for oss alle.

Til slutt gjenstår det bare å ønske alle medlemmer GOD JUL og GODT NYTTÅR, og et ønske om et mer normalt 2021.

 

På vegne av styret i Jomfruland Hytteeierforening:

 Thomas Vogth-Eriksen/leder