Gamle bilder og filmer fra Jomfruland

Gamle bilder og filmer fra Jomfruland

Publisert av Jon Harald Grave den 16.02.23. Oppdatert 17.02.23.

Kulturlandskapsfilmen

Arbeidet med å få laget en film om kulturlandskapet og vår felles historie pågår for fullt. De som jobber med prosjektet ber nå alle som har mulighet til å bidra både med bilder og film og økonomisk.

Gamle bilder og filmer fra Jomfruland og Stråholmen etterlyses. Kan du hjelpe oss?

Vi trenger flere gamle foto og filmsnutter som kan brukes i filmen om kulturlandskapet og vår kulturhistorie. Filmarbeidet har holdt på i 2022 og vil fortsette deler av 2023. Endelig produkt skal være ferdig til jul dette året.

Det er utfordrende å kunne fortelle historien om våre forfedre på film. Til hjelp trenger vi gamle bilder og gjerne filmsnutter. Vi kjenner til at det er foto helt tilbake til ca. 1900. I denne sammenheng er bare familiebilder interessante når de viser en begivenhet av allmenn interesse eller det samtidig foregår en aktivitet eller viser landskap. Bilder som viser landbruk med slått og dyrking av ulike slag frukt og grønnsaker, er noe vi ønsker oss. Losing og fiske er også en del av kulturhistorien som skal formidles. Spesielle høytidsdager, 17. mai og andre feiringer på øyene har også sin plass. Alle bilder som kan være med å fortelle hvordan våre forfedre bodde, levde og arbeidet her ute i havgapet, er ønsket. Også dem som tidlig inntok øya som såkalte «badegjester» skal fortelle sin historie, så send inn bilder.

Frist for innlevering

Av hensyn til produksjonen må vi sette en frist for innlevering av bilder til 1. mars. Det gjøres et unntak for dem som har foto på hytta og kanskje ikke får hentet dem før til påske. For dem settes fristen til 15. april. Bildene legges i en konvolutt, merket med navn og telefonnummer til eier. Sett gjerne et nummer bak på bildet og fortell på eget ark hva /hvem er det vi ser og gjerne når bildet er tatt.

Konvolutten leveres på Hasselgården Jomfruland, v/Viggo Nicolaysen og Torstein Kiil på Stråholmen. Bildene blir scannet og levert tilbake til eier så fort det lar seg gjøre.

Har du mulighet til å støtte prosjektet økonomisk?

Det koster penger å lage film og totalbudsjettet for filmen er nå på 600.000,-. Hittil har vi fått tilsagn om støtte på kr 416 000. Bidragsytere er velforeningene, nasjonalparken, fylkeskommunen, banker og stiftelser samt enkeltpersoner og bedrifter. Som dere ser mangler vi fortsatt noen kroner på at prosjektet er fullfinansiert. Vi utfordrer derfor flere til å være med på spleiselaget, både enkeltpersoner og bedrifter. Vi er takknemlige for alle bidrag. Stråholmen vel er kasserer. Konto 2655 55 04801. Det er også mulig å bidra via vipps (nr 558842 - tilhører Stråholmen vel) eller spleis;  spleis.no/kulturlandskapet.

Spørsmål, tips eller annet ta kontakt med Torstein Kiil, epost: vikii@online.no Tlf. 99595419.

Vi har laget en liten video om prosjektet. På 3 minutter kan du få en liten smakebit av hva filmen kan komme til å omhandle.

Link til filmen: https://vimeo.com/771212149 Passord: kultur

 

Helgeroa 10.02.2023

Torstein Kiil Leder av Utvalgte kulturlandskap Jomfruland og Stråholmen