JOMFRULAND HYTTEEIERFORENING – VEDTEKTER
Siste gang endret 20. juli 2019
JHF og foreningen er benyttet som betegnelse for Jomfruland Hytteierforening