Årsmøte

Årsmøtet gjennomføres årlig innen utgangen av juli, som regel tredje lørdagen i juli. Dette er vår generalforsamlingen. Årsmøtet behandler årsmeldingen, revidert regnskap, fastsetter kontingent, gjennomfører valg av styre og valgkomité, samt andre innkomne saker. 

  

Dugnad

Jomfruland er viktig for fastboende, hytteeiere og andre besøkende, og sammen kan vi bevare øya i god stand. Hytteeierforeningen videreformidler informasjon om dugnader som arrangeres for å holde øya vedlike. Slike dugnader arrangeres i regi av Nasjonalparkstyret og Jomfruland Vel.

 

Rusken

Gjennom flere år har JHF forestått en årlig «Rusken aksjon» i løpet av en lørdag midt i juli. Dette for å hindre en forsøpling av Jomfruland av «saker og ting» som ikke kan kastes i det regulære avfallet, og som det kan være vanskelig for den enkelte å få fjernet forsvarlig. For ytterligere å forbedre innsamlingen til nytte også for de fastboende har det blitt gjennomført rusken med en felles innsamling i regi av JHF og Jomfruland Vel under en av langhelgene på våren. Dette har ført til en enda mer effektiv innsamling til glede for oss alle. 

Gjennomføringen og dato for de årlige aksjonene blir bekjentgjort overfor foreningens medlemmer, og tilbudet er en viktig del av fordelene som medlem av JHF. Gjennomføringen er et dugnadsarbeid ved at avfallet samles opp, fraktes til sentralt sted med traktorhenger, og stables i innleid kontainer for transport til miljøstasjonen i Sannidal.

Innsamling i felleskap med Jomfruland Vel er planlagt til den 18. mai 2024.

 

Jomfruland Vel og Jomfruland hytteeierforening tilbyr i samarbeid alle å få kastet privat husholdningsavfall!

FØLG NØYE DISSE INSTRUKSENE:

Det som kan kastes er:

  • Hvitevarer
  • Restavfall, men ikke noe form for trevirke.
  • Stål/metall (eks. griller, gressklippere, sykler: her er det fint om styret kan vris 90 grader på forhånd, det gjør det enklere å stable. (Ikke anledning til å kaste næringsavfall)
  • Jern (i moderate mengder)
  • Farlig avfall som batterier, tomme malingsspann, oljer osv. må settes ut mellom kl. 09.-10 lørdag morgen, ikke fredag. (Farlig for dyr) Husk at malingsspann må være helt tomme. Alt farlig avfall må merkes med hva det er/inneholder.

Kontakt Ruth (48138294) om noe lures på.