Velkommen til vår hjemmeside!

Denne hjemmesiden er ment som et godt informasjonsmiddel og til kommunikasjon mellom hytteeierforeningens medlemmer, andre sammenslutninger på Jomfruland, Kragerø kommune og andre med tilknytning til Jomfruland og skjærgården omkring.

 

Aktiviteter

Sjekk ut aktivitetskalenderen vår for å få en oversikt over alle våre arrangement!

Jomfruland hytteeierforening – 50 års markering

Jomfruland hytteeierforening – 50 års markering

Jomfruland hytteeierforenings 50 års jubileum vil bli markert lørdag 9. juli 2022. Vi har lagt opp til tre jubileumsaktiviteter som blir arrangert som en naturlig forlengelse av aktiviteten på Jomfrulandsdagene i regi av Jomfruland vel samme helg.

Les mer
Informasjonsmøte Nasjonalparksenter

Informasjonsmøte Nasjonalparksenter

Kragerø kommune og Jomfruland Vel inviterer til informasjonsmøte onsdag 11. august kl. 18.00 i Velhuset. Tema er Nasjonalparksenter og forslag til lokalisering/plassering av et fremtidig bygg.

Les mer